Image

HÅRAVFALL

Olika typer av håravfall – Ärftligt, manligt och kvinnligt håravfall, fläckvis, totalt och diffust

På VS Klinik arbetar i huvudsak med PRP (Platelet Rich Plasma) för att behandla olika typer av håravfall. Ibland rekommenderar vi att tillsätta injiceringsbara ämnen i samband med behandlingen för optimera resultaten.

Ärftligt håravfall, androgen alopeci, är den vanligaste typen av håravfall hos både män och kvinnor. Ärftligt håravfall drabbar bara övre delen av huvudet. Orsaken till håravfallet sitter i själva hårsäcken, inte i skalpen.

Manligt ärftligt håravfall är vanligare ju äldre man är, i 50-års åldern är de flesta män mer eller mindre tunnhåriga. Tunnhårighet hos män börjar oftast med att vikarna och hårfästet kryper uppåt samtidigt som den kala fläcken på hjässan ökar. Så småningom möts de kala partierna. Män med ärftligt håravfall har ökad känslighet för dihydrotestosteron (DHT), en nedbrytningsprodukt av testosteron. DHT gör att hårstråna blir tunnare och kortare och till slut inte växer alls. Manligt ärftligt håravfall kan behandlas med PRP, minoxidil (Rogaine), finasterid (Propecia) och hårtransplantation.

Kvinnligt ärftligt håravfall förekommer i vissa släkter och anses liksom det manliga ärftliga håravfallet bero på hormonella förändringar och försämrad blodcirkulation. Kvinnligt ärftligt håravfall drabbar en oval uppe på huvudet och kvinnor kan bli kraftigt utglesade men aldrig helt kala. Kvinnligt ärftligt håravfall kan behandlas med PRP, minoxidil (Rogaine) och hårtransplantation.

Alopecia areata, fläckvis håravfall, är ganska vanligt, har troligen immunologiska orsaker och brukar läka av sig själv inom 1-2 år. På VS Klinik har vi sett flera fall av snabb läkning (mindre än 6 månader) vid behandling med PRP.
Alopecia totalis, totalt håravfall, även ögonbryn och ögonfransar, är ovanligt och för detta finns inte någon behandling.

Diffust håravfall på hela huvudet förekommer vid ämnesomsättningsrubbningar, autoimmuna sjukdomar, järn- och b-vitaminbrist, febersjukdomar, vid vissa läkemedelsbehandlingar och även av okänd orsak.

Boka kostnadsfri konsultation