Image

INTIMLASER MED SHE-LASE

She-Lase Laser  är en kliniskt bevisad behandling som behandlar vaginal atrofi, lätt urininkontinens och vaginal föryngring. Vaginal atrofi innebär förlust av den naturliga strukturella kollagentjockleken. Upp till 45 % av medelålders och äldre kvinnor har vaginala symtom såsom atrofi.

Vår intimbehandling är en effektiv behandling för:

  • Vaginal torrhet
  • Vaginal klåda
  • Vaginal slapphet
  • Samlagssmärta
  • Lätt urininkontinens

She-Lase i fyra steg

Processen för She-Lase Laserföryngring är enkel, snabb och smärtfri för patienten och kräver ingen anestesi eller smärtstillande läkemedel.

STEG 1:
Din terapeut kommer att konsultera dig och bekräfta att du är en lämplig kandidat och skulle dra nytta av behandlingen

STEG 2:
Din terapeut kommer att använda She-Lase Laser som försiktigt värmer och ablaterar interna och yttre vävnader för åtdragning och förstärkning i upp till några minuter.

STEG 3:
Vaginal laserterapi kan ge resultat av mycket små blödningar i området genom mikrolaserkanalerna. Dessa försvinner vanligen inom 24 - 48 timmar.

STEG 4:
Din terapeut rekommenderade att du avstår från ansträngande aktiviteter i 24 timmar, samt avstår samlag i 7 dagar efter behandling med She-Lase.

Boka kostnadsfri konsultation

Orsaker till vaginal atrofi

En minskad östrogennivå kan inträffa vid andra tillfällen förutom under klimakteriet, bland annat:

• Under amning
• Efter avlägsnande av äggstockar (kirurgiska klimakteriet)
• Efter kemoterapi för behandling av cancer
• Efter strålbehandling av cancer
• Efter hormonbehandling av bröstcancer

Laser ger minimal risk för infektioner och i princip ingen återhämtningstid och är därmed ett säkrare alternativ och en mer effektiv behandling jämfört med lasrar med endast en våglängd eller östrogenbehandlingar (som inte alla kan genomgå).

Behandling är helt smärtfri och man kan återgå till vanliga aktiviteter direkt efter behandling!

Fördelar med She-Lase

Kvinnor som fött barn eller befinner sig i klimakteriet är alla optimala kandidater för vaginal laserbehandling. Laserbehandlingen behandlar och förbättrar kvaliteten på vaginal vävnad både invärtes och utvärtes. Behandlingarna är snabba och patienten kan välja mellan 1 till 3 behandlingstillfällen, åtskilda 4 veckor från varandra. Antal behandlingar som krävs fastställs genom konsultation och utifrån ditt individuella tillstånd och mål.

She-Lase leder till

• Minskad vaginal slapphet
• Uppstramade vaginala väggar
• Ökad produktion av fukt
• Minskar stressrelaterad urininkontinens
• Ökad njutning av samlag
• Förbättrade orgasmer
• Övergripande förbättrad vaginal hälsa