Image

Diatermi

Diatermiepilering är en långvarig strategi för hårborttagning och anses vara en av de äldsta teknikerna inom detta område. Metoden är kompatibel med en mängd olika hårtyper, inklusive de som är tunna eller ljusa i färg. Genom att använda lågintensiva elektriska impulser elimineras de celler som genererar hår i hårroten. För att uppnå en fullständig borttagning av hår är det ofta nödvändigt med flera behandlingssessioner, eftersom håret måste befinna sig i en specifik tillväxtfas för att kunna elimineras effektivt.

Behandlingsprocessen med Diatermi

Under proceduren införs en extremt tunn nål i hårsäcken tills den når hårroten, varpå en elektrisk ström aktiveras. Håret extraheras sedan med hjälp av en pincett. Upplevelsen av smärta varierar mellan individer och är beroende av individens smärttröskel. Den totala behandlingstiden varierar beroende på det område som ska behandlas, och det är vanligt att flera sessioner krävs för optimala resultat. En inledande konsultation rekommenderas för alla patienter.

Före Behandlingen

För att förbereda sig inför proceduren, bör man undvika att raka eller trimma håret för kort.

Efter Behandlingen

Efter behandlingen är det vanligt att huden uppvisar rodnad och eventuell svullnad, vilka dock brukar avta relativt snabbt. Det är viktigt att notera att huden blir mer känslig för UV-strålning i upp till 48 timmar efter behandling. Av denna anledning rekommenderas det att undvika solexponering under denna period. Det är också rådligt att avstå från att plocka eller raka håret mellan sessionerna. För att lugna huden efter behandling, föreslås användning av en mild hudkräm.

Boka kostnadsfri konsultation